ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 19.08.2016

Особлива інформація на 18.08.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.08.2016ЗвільненоВиконуючий обов'язки головного бухгалтераЮрчак Тетяна ЄвгенiвнаСЮ, 021402, 28.11.2006, Комунарським РВ Запорiзького МУ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству №1149ос вiд 18.08.2016 року - звiльнено з посади виконуючого обов’язки головного бухгалтера Юрчак Тетяну Євгенiвну з 18.08.2016 року за угодою сторiн. Паспорт СЮ №021402 виданий Комунарським РВ Запорiзького МУ УМВС України в Запорiзькiй областi 28.11.2006 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала з 22.03.2016 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.