ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 04.02.2015

Особлива інформація на 04.02.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПризначеноВиконуючий обов'язки заступника голови правлiння з комерцiйних питаньКорбут Сергiй ОлександровичСА, 056708, 14.12.1995, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству №27ос вiд 03.02.2015 року. - призначено на посаду виконуючого обов’язки заступника голови правлiння з комерцiйних питань Корбута Сергiя Олександровича з 03.02.2015 року до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України. Паспорт СА №056708 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 14.12.1995 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi комерцiйного директора ВАТ «Токмакський ковально-штампувальний завод» з 03.12.2007 по 01.06.2009 року, помiчником директора з комерцiйних питань ТзОВ «Зуївський енергомеханiчний завод» з 16.08.2011 по 14.12.2011, переведено заступником генерального директора з комерцiйних питань ТОВ «Зуївський енергомеханiчний завод» з 15.12.2011 по 04.01.2013 р., заступником директора з питань розвитку ТОВ «Завод низьковольтної апаратури «Лiдер Електрик» з 22.01.2013 по 24.07.2013 року, помiчником голови правлiння з економiчної безпеки ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 12.06.2014 по 02.02.2015 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.