ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.02.2019

Особлива інформація на 12.02.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.02.2019Припинено повноваженняЧлен правлiнняГоробець Микола Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №3/2019 вiд 12.02.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинено повноваження члена правлiння Горобця Миколи Павловича з 20.02.2019 р. згiдно п.2 ст.36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору). Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 21.01.2019 року.
12.02.2019Припинено повноваженняВиконуючий обов’язки голови правлiнняГоробець Микола Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №3/2019 вiд 12.02.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинено повноваження виконуючого обов’язки голови правлiння Горобця Миколи Павловича з 20.02.2019 р. згiдно п.2 ст.36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору). Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 21.01.2019 року.
12.02.2019Припинено повноваженняВиконуючий обов’язки члена правлiнняНичипоренко Олег Вiкторович д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №3/2019 вiд 12.02.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинено повноваження виконуючого обов’язки члена правлiння Ничипоренка Олега Вiкторовича з 20.02.2019 р. у зв’язку iз закiнченням строку трудового договору члена правлiння Горобця М.П. (Ничипоренка О.В. був призначений в.о.члена правлiння на час виконання членом правлiння Горобцем М.П. обов’язкiв голови правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 22.01.2019 року.
12.02.2019ОбраноЧлен правлiнняГоробець Микола Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №3/2019 вiд 12.02.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом правлiння Горобця Миколу Павловича з 21.02.2019 р. на умовах контракту строком по 20.03.2019 року. Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємовiдносин з машинобудiвним пiдприємством ПрАТ «Донецьксталь» металургiйний завод», начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ «ЗЕРЗ», Голова правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ», Член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ».
12.02.2019ОбраноВиконуючий обов’язки голови правлiнняГоробець Микола Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №3/2019 вiд 12.02.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано виконуючим обов’язки голови правлiння Горобця Миколу Павловича з 21.02.2019 р. до обрання голови правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» в установленому порядку. Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємовiдносин з машинобудiвним пiдприємством ПрАТ «Донецьксталь» металургiйний завод», начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ «ЗЕРЗ», Голова правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ», Член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ».
12.02.2019ОбраноВиконуючий обов’язки члена правлiнняНичипоренко Олег Вiкторовичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №3/2019 вiд 12.02.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано виконуючим обов’язки члена правлiння Ничипоренка Олега Вiкторовича з 21.02.2019 року на час виконання членом правлiння (Горобцем М.П.) обов’язкiв голови правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу сертифiкацiї та iнтелектуальної власностi, заступник директора з якостi ДП "Дарницький вагоноремонтний завод", головний фахiвець Департаменту вагонного господарства ПАТ "Укрзалiзниця", Член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ», радник ПрАТ «ЗЕРЗ».

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.