ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 12.07.2017

Особлива інформація на 06.07.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.07.2017Припинено повноваженняЧлен правлiнняКоваль Вiталiй КириловичСВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/68 Ком.т. вiд 06.07.2017 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинити повноваження члена правлiння Коваля Вiталiя Кириловича з 06.07.2017 р. Паспорт СВ 653843 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 26.04.2016 р. На посаду нiкого не призначено.
06.07.2017Припинено повноваженняЧлен правлiнняРуденко Ольга ОлександрiвнаАМ, 538407, 11.10.2001, Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/68 Ком.т. вiд 06.07.2017 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинити повноваження члена правлiння Руденко Ольги Олександрiвни з 06.07.2017 р. Паспорт АМ 538407 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.10.2001 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала з 11.05.2016 р.
06.07.2017ОбраноЧлен правлiнняIванчак Василь МiрчовичКТ, 001278, 27.07.2009, Застанiвським РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/68 Ком.т. вiд 06.07.2017 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрати членом правлiння Iванчака Василя Мiрчовича з 06.07.2017 р. на умовах контракту строком на 1 рiк. Паспорт КТ 001278 Застанiвським РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 27.07.2009 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi: заступник голови Державної iнспекцiї України з питань працi (з 27.12.2011 по 27.03.2013р.), заступник директора Департаменту контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятiсть Державної iнспекцiї України з питань працi (з 28.03.2013 по 15.10.2013р.), начальник територiальної державної iнспекцiї з питань працi Чернiвецької областi (з 16.10.2013 по 11.12.2015р.), фiнансовий директор ПАТ «Престиж-Iнтер» (з 26.07.2016 по 30.11.2016р.), в.о.заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ «ЗЕРЗ» (з 19.06.2017р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.