ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 23.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32635145
Місцезнаходження 67833 Овiдiопольський район, смт.Великодолинське, вул.Паркова, 16 оф. 29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3292
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.11.2003
Міжміський код та телефон (482) 7750187
Факс 7750187
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив" надало послуги iз складання аудиторського звiту щодо фiнансової звiтностi нашого товариства.