ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 23.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Островська Ганна Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 183259, 02.11.1998, Вишнiвський МВМ ГУМВС Управлiння в Київськiй областi
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова та члени ревiзiйної комiсiї являються представниками Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє. Голова та члени ревiзiйної комiсiї є посадовими особами товариства, крiм представника Вищого органу Товариства та представника контрольно-ревiзiйного управлiння України або Державної податкової адмiнiстрацiї України
Опис Згiдно з наказом № 349 вiд 22.06.2012 призначена головою ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Займає посаду начальника вiддiлу економiчного аналiзу та нормування працi Головного Управлiння локомотивного господарства Укрзалiзницi.


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ворушило Свiтлана Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 423356, 27.03.1997, Ленiнський РВ УМВС в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1968
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова та члени наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. До призначення на посаду заступника головного бухгалтера приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електровозоремонтний завод» працювала бухгалтером на тому ж товариствi.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 205 вiд 23.09.2013 року: введена до складу наглядової ради: - Ворушило Свiтлана Олександрiвна – членом наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду заступника головного бухгалтера приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електровозоремонтний завод».


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зотова Євгенiя Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 113970, 02.03.1996, Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1969
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введена до складу наглядової ради: - Зотова Євгенiя Анатолiївна – член наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду начальника Запорiзького вiддiлення АБ "Експрес-Банк".


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiсарєв Роман Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 238073, 19.09.1996, Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1970
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введен до складу наглядової ради: - Пiсарев Роман Анатолiйович - член наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду першого заступника начальника Головного управлiння промисловостi та розвитку iнфраструктури Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї.


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кручинiна Ольга Микола\вна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 265260, 16.07.1996, Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1968
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введена до складу наглядової ради: - Кручинiна Ольга Миколаївна – член наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду заступника начальника вiддiлу управлiння корпоративними правами та державним майном Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Запорiзькiй областi.


Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сєроштан Сергiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 696193, 02.06.2000, Шевченкiвським РУ ГУМВС м. Київ
Рік народження** 1949
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введен до складу наглядової ради: - Сєроштан Сергiй Олександрович – голова наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду директора Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту Мiнiнфраструктури України.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сергiєнко Ольга Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 802816, 20.04.2000, Тальнiвський РВ УМВС в Черкаськiй областi
Рік народження** 1970
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебувала на посадi головного бухгалтера служби капiтальних вкладень Одеської залiзницi.
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству №1267- ОС вiд 16.09.2013 року призначено на посаду головного бухгалтера безстроково . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Заступник голови правлiння з кадрових питань та побуту
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фомiнов Iгор Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 157319, 26.03.1996, Шевченкiвський РВ УМВС в Запорiзькiй областi.
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi начальника виробничо-диспетчерського вiддiлу на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод".
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству № 3140 вiд 05.11.2013 року - призначено на посаду заступника голови правлiння з кадрових питань та побуту з 05.11.2013 року безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Заступник голови правлiння з економiчних питань
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бовкуненко Лариса Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 652182, 23.01.2002, Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1958
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** На приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод" займала посаду головного бухгалтера.
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаду призначена з 31.07.2001 року згiдно наказу № 399К вiд 31.07.2001 року безстроково.


Посада Заступник голови правлiння з виробництва
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горєлов Вiталiй Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Св, 654210, 01.03.2002, Жовтневий РВ УМВС в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi начальника складального цеху на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод".
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству № 2382 вiд 22.08.2013 року - призначено на посаду заступника голови правлiння з виробництва з 27.08.2013 року безстроково. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Виконуючий обовязки заступника голови правлiння з комерцiйних питань
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єрмаков Леонiд Федорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 347225, 08.12.1997, Конотопським МВ УМВС України в Сумськiй областi.
Рік народження** 1958
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi директора адмiнiстративно-господарського депортаменту ПАТ "Державна продовольча-зернова корпорацiя Україна".
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству №516ос вiд 28.05.2014 року у зв’язку з iснуючою вакансiєю - призначено на посаду виконуючого обов'язки заступника голови правлiння з комерцiйних питань Єрмакова Леонiда Федоровича до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України. Паспорт МА №347225 виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумськiй областi 08.12.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв до призначення перебував на посадi головного iнженера служби матерiально-технiчного забезпечення Пiвденно-Захiдна залiзниця з 12.12.2005 по 06.12.2011 р., з 08.02.2012 по 09.05.2012 р. перебував на облiку в Київськом мiськом центрi зайнятостi Голосiївського р-н., з 10.05.2012 р. Заступник начальника господарського управлiння ПАТ "Державна продовольча-зернова корпорацiя Україна", з 28.05.2012 р. переведений начальником господарського управлiння ПАТ "Державна продовольча-зернова корпорацiя Україна", з 01.06.2012 переведений директором адмiнiстративно-господарського депортаменту ПАТ "Державна продовольча-зернова корпорацiя Україна" по 14.04.2014.


Посада Виконуючий обовязки першого заступника голови правлiння-головний iнженер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Вiталiй Кирилович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi заступника голови правлiння з виробництва ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» до 22.08.2013 року, пiсля перебував на облiку в районому центрi зайнятостi.
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству № 492ос вiд 22.05.2014 року у зв’язку з iснуючою вакансiєю - призначено на посаду виконуючого обов'язки першого заступника голови правлiння-головного iнженера Коваля Вiталiя Кириловича до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України. Паспорт СВ № 653843 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв до призначення перебував на посадi заступника голови правлiння з виробництва ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» до 22.08.2013 року, пiсля перебував на облiку в районому центрi зайнятостi.


Посада Виконуючи обовязки голови правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полiтикiн Геннадiй Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МК, 580396, 26.11.1998, Щорським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
Рік народження** 1966
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi помiчника голови правлiння з безпеки приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод»
Опис Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 71-О вiд 15.05.2014 року про керiвника ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод"призначено на посаду виконуючого обов’язки голови правлiння з 16.05.2014 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом. До призначення перебував на посадi начальника служби матерiально-технiчного забезпечення Пiвденно-захiдної залiзницi з 30.12.2005 по 06.05.2011 року, заступника директора з комерцiйних питань ТОВ "ВКК "Трансенергопром" з 23.05.2011 по 20.03.2012, помiчником голови правлiння з безпеки приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 22.04.2014 по 15.05.2014 року.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.