ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 17.02.2014

Звіт за 4 квартал 2013 року

Основні відомості про випущені акції

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Кількість простих іменних акцій (штук) Кількість простих акцій на пред’явника (штук) Кількість привілейованих іменних акцій (штук) Форма існування акцій Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.07.2010514\1\10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку29481506800Бездокументарні іменні737037672948150680